Přibližná představa
o ceně pro váš projek

Cenové a časové odhady pro měsíční optimalizaci a správu uvádíme pro
příklad ve třech základních variantách.

Menší projekty

8-12

hodin / měsíc

700 Kč / hod

Ok ikona
Vhodné při měsíční investici do kreditu pro PPC reklamu do cca 50 000 Kč.
Ok ikona
Založení reklamního účtu
Ok ikona
Propojení analytických nástrojů
Ok ikona
Týdenní kontrola a optimalizace kampaní do rozsahu hodin

Střední projekty

12-20

hodin / měsíc

700 Kč / hod

Ok ikona
Vhodné při měsíční investici do kreditu pro PPC reklamu do cca 50 000 Kč.
Ok ikona
Založení reklamního účtu
Ok ikona
Propojení analytických nástrojů
Ok ikona
Týdenní kontrola a optimalizace kampaní do rozsahu hodin

Velké projekty

+35

hodin / měsíc

700 Kč / hod

Ok ikona
Vhodné při měsíční investici do kreditu pro PPC reklamu do cca 50 000 Kč.
Ok ikona
Založení reklamního účtu
Ok ikona
Propojení analytických nástrojů
Ok ikona
Týdenní kontrola a optimalizace kampaní do rozsahu hodin

Jak spolupráce probíhá?

Cenové a časové odhady pro měsíční optimalizaci a správu
uvádíme pro příklad ve třech základních variantách

1

Osobní setkání či Google Meet

2

Tvorba analýzy a návrhy kampaňí

3

Po odsouhlasení a spouštění kampaňí

4

Pravidelný měsíční reporting